Låt bilden göra jobbet!

Av Cecilia Kärvegård

Mia-NilssonMia Nilsson är författare till boken: ”Låt bilden göra jobbet” och sedan boken släpptes så har Mia upptäckt många fler intressegrupper än vad Mia trodde när hon skrev boken. Även privatpersoner har hört av sig och berättat HUR de använder bilder när de kommunicerar med barnen.

Mia har jobbat över hela världen och har vid många tillfällen varit beroende av tolkar och Mia upptäckte att det ofta blev missförstånd då vi har olika referensramar i olika kulturer vilket också leder till att vi tolkar orden så olika. Det ledde Mia in på vägen att kommunicera med bilder för att minska missförstånd och få en mer fungerande kommunikation. Det Mia upptäckte var att bilder överbrygger både språkliga och kulturella skillnader.

Det är lätt att kommunicera men svårare att kommunicera så att budskapet når fram så hur kan man få hjälp av bilder i sin kommunikation?

Mia pratar om 3 olika kommunikationsområden:

1. Den inre dialogen: den kommunikation som du har med dig själv

2. Mötet: som är dialogen med andra människor

3. Presentationen: som är när du delar information med anda människor.

Det är lättare att missförstå text då vi har olika referensramar som vi tolkar utifrån så om jag håller ett föredrag på engelska och säger apple så kan åhörarna tänka på datorföretaget eller på ett äpple.

För företag är det viktigt att ta reda på vilken bild kunden har, är det din bild eller konkurrentens? Och vad tänker kunden för bilder när den hör ditt företagsnamn? Vilka bilder associerar kunden med ditt företag? Därför är det så viktigt med varumärken och loggor och här kommer även färgval in då de olika färgerna har olika psykologisk påverkan vilket också tas upp i boken.

När vi kommunicerar så är det också viktigt att komma ihåg att hjärnan tänker i bilder och har därför svårt att uppfatta ordet inte för hjärnan har ingen bild för ordet inte.

Mia ta upp 4 nyttor med att kommunicera med bilder:

Snabbt: Hjärnan tar emot en bild 60 000 ggr snabbare än ord.

Effektivt: Vi kommer lättare ihåg bilder och uppfattar dem snabbare vilket gör att vi sparar tid. Att använda bilder gör att du hjälper mottagaren fokusera på just det du menar utan att få missförstånd på grund av mottagarens egen referensram.

Övertygande: Vi har lättare att tro på en bild än på bara ord,

Synliggör: Det osynliga synliggörs. vissa saker går inte att beskriva i ord försök beskriva Stockholms innerstad utan en karta. Det kan vara svårt att se helheten i en text därför är det bättre att komplettera med bilder t ex i form av kartläggning, flödesscheman, relationsscheman.

Man kan egentligen säga att alla har nytta av att använda bilder som kommunikationsmedel då det i grunden handlar om att kommunicera och kommunicerar gör vi alla. Även i skolan kan man ha stor nytta av att jobba mer med bilder då det är ett väldigt bra sätt att få eleverna mer intresserade då du även kan appellera TILL de elever som styrs av höger hjärnhalva.

3 av 4 tänker i bilder. Hur tänker den fjärde?

Människan har 3 huvudsakliga sätt att ta in information; Visuellt – tänker i bilder, Auditivt – tänker i ljud, röster och andra ljud som väcker minnen eller skapar mentala fantasier, Kinestetiskt – genom känseln där beröring, smak och lukt lockar fram minnen och skapar tankar och känslor. Så den som inte tänker i bilder som dominerande stil tar in sin information auditivt eller kinetiskt.

Mia berättar vidare om bilder och symboler och säger att i vårt samhälle så premierar vi orden så högt och är generellt sätt väldigt ovana vid att rita så de flesta av oss är övertygade om att vi inte kan rita. Alla kanske inte kan teckna men alla kan rita, kan du skriva SOL med stora bokstäver så kan du rita för det handlar bara om att sätta ihop böjda och raka linjer. Och enligt Mia så handlar det om enkla symboler och hur vi kan sätta ihop symbolerna på ett sådant sätt att kommunikationen flyter på som den ska med ett minimum av missförstånd.

Mias 3 bästa tips när du kommunicerar med bilder!

1. Våga. Alla kan rita. Det är bara frågan om raka och böjda linjer så kan du skriva ordet SOL med stora bokstäver så kan du också rita.

2. Repetition. Återanvänd symboler och modeller som är vedertagna och spar din kreativitet till det som är unikt. Ett exempel är att använda gemet som bild för bifogat dokument.

3. Less is more. Gör så enkla bilder som möjligt. Du vinner på att mottagaren kan återge och komma ihåg bilderna.

 

Gästkrönikör

CoachingGuiden bjuder regelbundet in gästkrönikörer som delar med sig av sin kunskap.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial