Beteendevetaren som hjälper hjälparna att hjälpa fler

Av Christina Hultman

Nina Jansdotter är en välkänd profil som ofta syns i TV-soffor och tidningsreportage. Som beteendevetare, författare och expert tillfrågas och intervjuas hon om de mest skiftande ämnen. Allt från näthat till karriärtips. Men vägen hit har varken varit rak eller självklar. Under resans gång har hon samlat på sig ett stort mått av livserfarenhet och kunskap, även från verkligt svåra områden.

Nina JansdotterNina Jansdotter är en driftig och viljestark person, som alltid velat göra saker på sitt eget sätt. Men hon har även råkat ut för tuffa motgångar och i sådana lägen hjälper det inte hur stark vilja man än har. Ibland är det bara att ge upp och i stället hitta ett nytt mål att fokusera på. Och kämpa vidare. Men vi ska ta det från början.

Strejkledare
Skolan var aldrig något som intresserade Nina. Eftersom hon både har både dyslexi och dyskalkyli var hennes förutsättningar inte särskilt gynnsamma. Redan i lågstadiet var hon viljestark och företagsam och blev klassens strejkledare.
– När en klasskamrat hade behandlats orättvist fick jag med mig de andra barnen på en proteststrejk. Jag var en ledartyp i skolan, berättar Nina.
Lärarna däremot ansåg mest att hon var bångstyrig.
Eftersom skolan mest var något nödvändigt ont valde hon en 2-årig gymnasielinje. Det var på håret att hon slutförde den. När hon kort före studenten ville hoppa av skolan kom det till hennes förvåning inga upprörda protester från föräldrarna. Den uteblivna reaktionen gjorde att hon trots allt fullföljde gymnasiet. Hon hade behövt motståndet, någon att revoltera mot, som drivkraft för att ta steget.
Hästar var det stora intresse och det som Nina ville jobba med. Planen var att gå en beridarutbildning. En föregångare till hippolog-utbildningen och en drömutbildning för hästtjejer på häst-Sveriges Mekka, Flyinge Kungsgård, där man ägnat sig åt hästuppfödning sedan 1100-talet. Nina var dessutom uppvuxen som granne till Kungsgården, så drömmarna och framtidsplanerna hade haft gott om näring. Därför var slaget så mycket hårdare när hon inte kom in, vilket hon helt kallt hade räknat med.

Depression
Den missade framtidsplanen var den droppe som fyllde bägaren. Besvikelsen resulterade i en djup kris och hon blev inlagd på sjukhus med diagnosen manodepression. För det var inte bara skolan som hade varit jobbig utan även livet i stort. Den krossade framtidsdrömmen sammanföll med kärleksproblem med pojkvännen.
– I tonåren hade jag stora känslosvängningar. Tillsammans med tonårens vanliga hormonpåverkan blev humörsvängningarna häftiga och gjorde mina tonår till en väldigt jobbig period, förklarar Nina.
Under sjukhusvistelsen växte en ny dröm fram – hon ville öppna ridsportbutik i anslutning till Flyinge Kungsgård. Detta förklarade hon frankt samma dag hon kom hem från sjukhuset. Återigen fick föräldrarnas agerande en avgörande betydelse. De valde att stödja planen och belånade huset för att kunna hjälpa henne med ett startkapital.
En 19-åring, nyss utskriven från sjukhuset,som utan erfarenhet vill starta ridsportbutik!
Men om denna 19-åring är ens egen dotter som mer än en gång haft svåra livskriser, så är man som förälder säkerligen beredd att satsa allt man kan. Särskilt om man vet att dottern har en järnvilja och stor kapacitet. Så det hennes föräldrar investerade i var egentligen inte en ridsportbutik utan i sin dotter.

Hurdana var hennes föräldrar? Ninas berättelse väcker nyfikenheten. När det gäller föräldrarna är hon relativt fåordig. Men det är tydligt att uppväxten var betydelsefull; Nina berättar att hennes föräldrarna lät henne utvecklas i fred.
– Jag behövde aldrig prestera mig till kärlek, förklarar Nina.
Nina tar skolan som exempel och förtydligar att skolprestationer inte var det viktiga. Hon var älskad för den hon var, inte för vad hon gjorde. Föräldrar gav henne en grundtrygghet och visade tillit till hennes förmåga, snarare än att de gav beröm och uppmuntran. På så sätt fann Nina en trygghet i sig själv, vilket bidrog till självständigheten och minskade behovet av yttre bekräftelse.
Nina medger att hon har en förebild i sin mamma. Hon är en person som inte är rädd för att ställa sig upp och tala om vad hon tycker, som på föräldramöten när något var fel i skolan. Hennes mamma gav henne exempel på styrka, mod och engagemang.

Ryttare & häst
Ridsportbutik fick heta ”Ryttare och häst”. Tiden var rätt, platsen var rätt. Och hon, Nina, var den rätta. I anslutning till Flyinges nya, toppmoderna ridhus fanns lokalen.
Till Flyinge Kungsgård kom alla. De kom till de årliga, högtidliga Flyinge-dagarna, hingstvisningar, stortävlingar och Breaders Trophy. För att inte tala om elever från när och fjärran samt alla sto-ägare och övriga hästintresserade som ville se häst-Sveriges framtidslöften i verkligheten. Med andra ord, läget var perfekt. Och konkurrensen var begränsad. Närmaste butik, utanför Lund var specialiserade på sadlar. Nina kunde satsa på ett annat utbud men med hög kvalitet, den kvalitet som proffsen krävde.

80-talet var en period då ridsportintresset växte stort och folk hade pengar. Det var inte längre mest lantis-ungar som hade häst, utan en ny grupp dök upp runt tävlingsbanorna; medelklassföräldrar som ville satsa på barnens ridintresse. Och det ansågs inte längre snobbigt att ha fin utrustning. Så ja, även tiden var den rätta.
– För mig var det självklart att det skulle fungera, förtydligar Nina.

Uttrycket säger ”friskt vågat hälften vunnet”, och det var ”Ryttare och häst” ett exempel på. Innehavaren var en optimistisk, och kanske naiv, 19-åring. Men det handlar också om en inställning och den där grundtryggheten; samt föräldrarnas stöd. Ninas föräldrar ställde inte bara upp som sponsorer utan även med praktisk hjälp. Hennes mamma, som jobbade på dagis, hjälpte ibland till i butiken. Det fungerade väldigt bra.
– Min mamma visade sig vara en duktig säljare och trivdes med att jobba i butik, fortsätter Nina.

Detta var en fördel då Nina efter några år ville vidare. Hon är en entreprenör, inte en upprätthållare. När Nina fortsatte mot nya mål tog hennes mamma så småningom över butiken helt och hållet och drev den vidare.

Något nytt – universitetet
Efter ett antal år som framgångsfull egen företagare, ville Nina utveckla andra sidor hos sig själv och börja plugga. Efter komplettering på komvux började Nina vid Lunds Universitet. Ämnen hon valde var de som väckte hennes nyfikenhet, som sociologi, pedagogik, psykologi och ekonomisk historia. Hon som i hela sitt liv hade haft svårigheter och inte trivts i skolans värld, gjorde vid 25 års ålder en ny upptäckt – att hon hade talang för studier. Nina beskriver att hon dessutom trivdes utmärkt i den betydligt ”friare” universitetsvärlden.
– Självständiga studier med koncentrerade föreläsningar och lektioner passade mig perfekt, förklarar Nina.

Snabbläsning och mindmap-tekniken bidrog ytterligare till studieresultaten. Teknikerna, som bygger på hjärnforskning, blev populära på 80-talet och ingick bland annat i civilekonomutbildningen. De nya studieteknikerna fungerade också som en kontaktlänk till ett annat område, den amerikansk självhjälpslitteraturen.

Studierna vid universitet resulterade i en magisterexamen i sociologi. Nina trivdes såpass bra med sitt ämne och den akademiska världen att hon ville fortsätta på denna bana. Det nya målet blev forskarstudier och att doktorera i sociologi. Då kom nästa krasch – hon kom inte in på forskarutbildningen. Återigen krossades hennes framtidsdröm. Nina hamnade i en ny livskris; och störtdök ner i en ny djup kris delvis även på grund av att hon även flyttade till en ny stad där hon från början inte kände sig hemma. Men denna kris blev också en vändpunkt.
– Jag insåg att jag inte kunde ha det såhär. Jag var tvungen att hitta ett sätt för att hantera min känslosvängningar även vid svåra motgångar, förklarar Nina.

En räddning
Hon insåg att hon var tvungen att rusta sig för livets motgångar och hittade en räddning i yogan. Än en gång fick livet en ny inriktning. Så småningom utbildade hon sig också till yogainstruktör. Inom yogan hittade hon en förebild i sin instruktör. På Ninas fråga om vilken inriktning hon borde välja, svarade Synne Håkanlind att hon inte behövde välja utan kunde ha sin egen variant – en Nina-yoga. Detta var ett svar som låg helt i linje med Ninas personlighet. Att inte behöva anpassa sig efter en viss inriktning, behöva gå in i viss ”fålla” utan göra det på sitt eget sätt.

Yogan innebar en ny resa, och gjorde att hon kom i kontakt med bl.a. Lars-Erik Runeståhls avslappningsteknik, New Age och andra synsätt och tekniker. Det är också sin yogalärare, Synne Håkanlind som Nina nämner då jag frågar henne om hon har någon förebild eller mentor i sitt yrkesliv?
– Mentor? Nej, det har jag aldrig haft. Jag tar inte heller råd av andra, utan i stället ringer jag och diskuterar och bollar med kollegor, fortsätter hon.
Som den självständiga person hon är har det alltid varit viktigt att kunna välja sin egen väg, den som är rätt för just henne.

Att hantera en svaghet
Under årens lopp har Nina lärt sig parera och hantera sin svaga sida. Hon har hittat sina redskap för att kunna hantera känslosvängningarna och använder sig av yogan, meditation och att sova, ta powernaps.
– Det här med mina känslosvängningar och min bakgrund är en del som aldrig har varit viktig för mig i arbetslivet och offentligheten, betonar Nina
Detta är ett medvetet val, men det är inte självklart att det ska vara så. Däremot finns det annat som kan te sig naturligt och självklart idag men som hon har tvingat lära sig, som en del av sitt jobb. Nina har till exempel aldrig tyckt om att stå på scen men har lärt sig hantera det.

Som coach
För det är i coachandet, som hon jobbat med i 17 år, som hon kan förena sina olika intressen, erfarenheter och sitt kunnande. Och eftersom hon är flexibel och bred, kan hon verka inom ett brett område. Det passar Nina, som drivs av sin nyfikenhet. Sin popularitet och att hon ofta blir tillfrågad som expert, förklarar Nina såhär:
– Jag har kunskaper från ett brett register, som populärpsykologi, New Age och business management. Dessutom kan jag uttrycka mina fackkunskaper på ett allmänt sätt, så att alla förstår.

Nina vill vara generös, både med sitt kunnande och sitt privatliv. Till en viss, noga avvägd gräns. Hon ser sig själv som en facebookdrottning, vilket också fått obehagliga konsekvenser i form av en stalker. Facebook är också ett exempel på hur hon använder sina baskunskaper i en ”ny” kanal, och omsätter sina teoretiska kunskaper praktiskt. Nina är oerhört aktiv på Facebook, och andra sociala medier. Här sprider hon sitt kunnande och sina budskap, ställer frågor och engagerar läsarna att själva berätta, visar foton från evenemang och delar med sig av sin egen vardag.

För människorna och deras förutsättningar är ju detsamma, oavsett om man är en vän på Facebook eller en granne i verkliga livet. Behoven av kontakt, kommunikation och bekräftelse är likadant på nätet som i verkliga livet. Som beteendevetare är det just detta som är Ninas expertområde,.

Framtiden?
På frågan om framtiden berättar Nina att hon känner sig lite ”lost” just nu och inte riktigt vet hur hon ska fortsätta. Hon har funderat på politik. Men det skulle innebära att hon skulle vara tvungen att välja ett parti, behöva anpassa sig och gå in i en fålla. En av de där fållorna som hon hela livet har försökt att undvika. En annan tanke är att utvidga verksamheten och ha anställda. Detta skulle kräva mer organisation och struktur, och eftersom det inte stämmer med hennes personlighet skulle även det kunna bli en sorts fålla.

Att hon verkar inom rätt område är däremot helt säkert. Inom det område hon är bäst på har hon funnit sin uppgift. Men något som är mindre viktigt är hon själv.
– Det är ämnena som är det viktiga, inte jag som person, poängterar Nina

Hennes mission är att nätverka och som hon själv uttrycker det ”hjälpa hjälparna att hjälpa fler”. För det är värderingarna som är det viktiga och att hennes budskap sprids. I vilken form det blir framöver, får tiden utvisa. En sak är dock tämligen säker, det kommer att bli på hennes eget vis – på Nina-viset.

Gästkrönikör

CoachingGuiden bjuder regelbundet in gästkrönikörer som delar med sig av sin kunskap. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.