Från Nina Jansdotters podcast om anställningsintervjuer

Av Mihaela Sandulescu

Mihaela SandulescuFör att få ett jobb måste vi passera en eller flera intervjuer. Många blir nervösa bara de tänker på det. Andra gillar det. Nervositeten har sin upprinnelse i upplevelsen av en ojämlik situation mellan den intervjuade och den som intervjuar. Ett optimalt sätt att minimera denna känsla av obalans i makten mellan de två olika parterna är att den intervjuade inte dras för att undersöka om jobbet motsvarar egna krav och önskemål. Intervjuarens fråga Vad kan du tillföra oss? bör följaktligen ha sin obligatoriska motpol i den intervjuades fråga Vilka möjligheter till professionell utveckling erbjuder ni? Rädslan och nervositeten hänger också ihop med osäkerhet och brist på kunskap och erfarenhet. Den goda nyheten är att genom att öka kunskapen och att träna praktiskt med någon som vi känner oss bekväma med ökar vi avsevärt våra chanser till att få respektive jobb. Klyschan ”Övning ger färdighet” framstår som giltig även i denna typ av sammanhang!

Det finns många frågor den intervjuade kan råka ut för, men vissa frågor är särskilt populära och återkommer ofta. En av dessa frekventa frågor är Kan du berätta lite om dig själv? och svaret på denna fråga bör inte överskrida mer än 3 minuter. Syftet med frågan är generellt att ta reda på hur duktig den intervjuade är på att sammanfatta det viktigaste i dennes liv på några minuter. Eftersom frågan bygger på en fri struktur väcks inte sällan hos den intervjuade funderingar kring både vad det är som skall tas upp, hur mycket information som skall ges samt vilken privat nivå denna information skall hållas på. Fördelen med en icke strukturerad karaktär på frågan är dock det stora utrymmet den intervjuade får när det gäller uppvisande av självkännedom och skicklighet i att räkna upp essentiella komponenter i det egna varumärket. Tilläggas kan att marknadsföring av kompetens, erfarenheter och egenskaper villkoras av de tjänster, branscher och positioner som den intervjuade söker sig till.

En fråga som ofta ställs för att få en bredare bild av den intervjuade är Vilka är dina styrkor? Denna fråga förlorar sitt skarpa värde om den intervjuade inte lyckas med att undvika buzzwords för stunden, de vanligaste klyschorna. Därför är det viktigt att den intervjuade ser till att komplettera styrkorna med praktiska exempel. Till exempel: ”Jag är energisk. Med energisk menar jag att när jag är engagerad går jag i 120 utan att ta ut mer energi. Det gör jag exempelvis när jag får skapa något nytt”. Med frågan Kan du nämna några brister eller svagheter hos dig? vill intervjuaren söka fram den intervjuades utvecklingsområden för att se hur dessa skulle påverka förutsättningarna för att lyckas i den tilltänkta tjänsten. Denna fråga handlar egentligen om självinsikt vilket i sig anses vara en styrka. Här bör den intervjuade visa prov på den egna kapaciteten att vända en svaghet till en styrka. Till exempel: ”Jag har svårt att hålla tiderna, men det beror på att jag glömmer både tid och rum när jag blir uppslukad av någonting som är viktigt för mig”.

En rak fråga som kräver ett fylligt, genomtänkt och konkret svar är nyckelfrågan Varför ska vi anställa dig? Denna fråga kommer oftast som en av de sista och syftet med den ur intervjuarens synpunkt är att se om den intervjuade kan knyta samman sina styrkor i förhållande till tjänsten. Här bör det finnas både en arbetsrelaterad och en social motivering. När det gäller arbetet skall den intervjuade koppla till dennes meriter, utbildningar eller tidigare erfarenheter och för den sociala delen hur den intervjuade är som person och hur denne funkar med andra människor. Eftersom dagens arbetsmarknad förutsätter att anställda skall kunna kliva in i nya arbetsuppgifter utan någon introduktion alls och redan från dag ett leverera lika bra som mer erfarna arbetskollegor blir det en nödvändighet att den intervjuade talar om vad denne vill bli lösningen på och hur denne kan tillföra ett konsistent professionellt värde på kort tid.

Nina JansdotterNina Jansdotter vill summera sina bästa tips om anställningsintervjun på följande sätt:

  • Se intervjun som ett samtal mellan två människor
  • För att få önskat resultat rekommenderas intervjuträning
  • Undvik att komma i underläge genom att förbereda frågor till den som intervjuar
  • Utgångspunkten i samtalet bör vara: Vad består mitt professionella bidrag av?
  • Det är helheten som räknas även om vissa frågor är viktigare än andra
  • Det är viktigt att vara ärlig med sig själv, att sluta fred med både sina styrkor och svagheter
  • Tala om för intervjuaren att du kan kliva in och tillföra ett värde på kort tid

 

Lyssna gärna på Nina Jansdotters podcast om anställningsintervju på denna länken alternativt på ITunes:

http://html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/2312225/height/360/width/640/theme/legacy/direction/no/autoplay/no/autonext/no/thumbnail/yes/preload/no/no_addthis/no/#.UYy05GFvmUk

 

Gästkrönikör

CoachingGuiden bjuder regelbundet in gästkrönikörer som delar med sig av sin kunskap. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.