Om att leva i sina egna övertygelser

Av Gunnar Martin Aronsson
Coach, Kursledare och Producent

Gunnar Martin AronssonDet finns en svårighet och en lösning på det faktum att vi alla lever ”i” våra trosföreställningar.

Övertygelser kan beskrivas dels som det sätt som mönster av tankar och föreställningar är strukturerade på i vårt sinne (själva dess modus operandi), dels som innehållet och den emotionella laddningen i de separata tankarna och föreställningarna.

Vi har betydligt lättare för att granska innehållet och förnimma känslointensiteten i ett tankemönster än vi har för att förstå hur tankemönstret är organiserat och hur det fungerar tillsammans med andra tankemönster i den organiska helhet vi kallar vår personlighet.

Vi har svårare att ”se tanken” samtidigt som vi tänker tanken.

Att ”se tanken” är som om du kunde dela på dig i en betraktare, A, och en som blir betraktad, B. Du skulle då som A kunna lägga märke till om den tanke du som B låter passera genom ditt sinne, ger B kraft och vitalitet, eller om den skapar svaghet och självsabotage.

Skulle en sådan uppdelning låta sig göras?

Ja, blir svaret.

Och det är detta som majoriteten av meditationsteknikerna går ut på.

Att betrakta själva tankens rörelse, och själva känslans rörelse, som något som sker utanför centrumpunkten – mitt jag, den som jag är.

När vi befinner oss mitt i vardagens vimmel är det dock sällan detta låter sig göras: det yttre pockar ständigt på uppmärksamhet och på vår handling.

För att lyckas behöver vi alltså istället för att vända oss ”utåt”, mot den yttre världen, vända oss ”inåt”, mot vår inre värld.

Genom den processen, initierad av ett intresse och engagemang för att förstå sig själv och andra, skapas förutsättningarna för att skapa en genomlysning av våra övertygelser, våra tankemönster.

Trosföreställningar har olika intensitet eller styrka.

Vi kan ta ett exempel. På en skala från 10 minus till 0 och vidare till 10 plus, där 10 är den starkaste trosföreställningen och 0 den svagaste, har en person följande graderingar när det gäller synen på möjligheter för honom själv:

10 plus – att han är intelligent.

8 plus – att han kan hitta ett bättre jobb inom ett år..

4 plus – att han kan få chefens godkännande för en projektidé.

7 minus – att han kan hitta en bra kvinna att gifta sig med.

8 minus – att han kan lära sig tala inför en stor grupp människor.

10 minus – att han kan sluta dricka sprit på helgerna.

De svagare trosföreställningarna har alltså lägre amplitud och är lättare att ändra.

De starkare trosföreställningarna har en högre amplitud och är svårare att ändra.

Då coaching oftast handlar om problemlösning blir det lätt ett fokus på minussidan, men det finns likväl en möjlighet att fokusera plussidan, styrkorna, hos personen.

Det som är det viktiga är att inse, att övertygelser med stark amplitud behöver lika hög amplitud för att förändras.

Man kan också säga, att här gäller fysikern Newtons Tröghetslag, fast överförd på det mentala området: ”Någonting i vila är stilla tills det påverkas av en kraft, och någonting som rör sig rakt fram fortsätter med det tills det påverkas av en kraft.”

Det går att göra egna listor med styrkan i sina trosföreställningar för att börja granska dem noggrannare. Några kan faktiskt redan ha förändrat sig, om du jämför med vad du trodde för exempelvis fem år sen med vad du tror idag.

Då kan det vara av betydande intresse att då och då fråga sig:

Varför har jag ändrat styrkan i min trosföreställningen?

Vilka var de faktorer som avgjorde saken?

Någon specifik händelse?

En rent rationell slutsats av en följd sammanhängande händelser?

Varför tänker jag som jag tänker?

Varifrån kommer föreställningen?

 

Är den född ur egen erfarenhet eller genom påverkan från en auktoritär person eller genom rädsla, eller genom att jag själv inte har bemödat mig att undersökt hur det förhåller sig?

Och framför allt:

Trivs jag med mina föreställningar?

Om inte: Varför har jag dem kvar?

 

Den amerikanske Peak Performance coachen Anthony ”Tony” Robbins tar upp några av de mest centrala förändringsfaktorerna:

Emotionellt starka eller överväldigande händelser.

Dessa tenderar att omprogrammera vårt inre till en ny position och/eller strategi.

(Observera att dessa händelser kan vara av såväl konstruktiv som destruktiv art.)

Inspirerande förebilder i personens närhet.

Dessa underlättar omprogrammeringen. Vare sig det är mamma, en indisk guru, en amerikansk nyandlig författare, en storebror eller en framgångsrik företagsledare är principen densamma.

Att själv komma till tröskelupplevelsen att förändring är nödvändig.

Det är vad som händer när exempelvis en personlig kris inträder, men också när personen själv medvetet, helt och fullt, med tanke, känsla och kropp, fattar ett beslut om att förändring är nödvändig.

 

Det är viktigt att påminna sig att varje personlig, djupgående förändring i ditt liv börjar med en förändring av sina övertygelser.

Är du redo för att skapa förändring?

 

 

 

Gästkrönikör

CoachingGuiden bjuder regelbundet in gästkrönikörer som delar med sig av sin kunskap. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.