Rivalitet på jobbet

Av Mihaela Sandulescu

I en podcast tillägnad konkurrens och rivalitet på arbetsplatser gör Nina Jansdotter en schematisk auditiv lista med fördelar och nackdelar som är kopplade till detta ämne. Fenomenets historik sätts i ett tydligt samband med skilda organisationsformer, organisationskultur och ledarskap med särskild betoning på talent management och feedback.

Nina JansdotterKonkurrens och rivalitet uppstår i slimmade organisationer, där anställda vistas i en arbetsmiljö präglad av hot både inifrån och utifrån och räds för att förlora sina jobb. En ofördelaktig variant av konkurrens och rivalitet inom organisationer resulterar i kultivering av rädslor bland anställda, hotfull stämning på arbetsplatsen, tendenser till att sabotera arbetet för varandra samt ryktesspridning. Att tävla mot externa aktörer/konkurrenter framstår därmed som ”klokare” än att ägna sig åt intern tävlan.

Fördelarna med konkurrens och rivalitet på arbetsplatser är multipla: en (påtvingad) rörlighet inom ramen för de egna arbetsuppgifterna, större medvetenhet om de egna professionella styrkorna och om den egna individualiteten, nödvändig kompetensutveckling i syfte att kunna förbli attraktiv på arbetsplatsen och ohämmad anpassbarhet till en personalstyrka som består av både kompletterande och divergerande personligheter. Att vissa ledare medvetet driver fram konkurrens och rivalitet inom egna organisationer kan följaktligen tolkas som ett gynnsamt sätt att krama det allra bästa ur deras anställda.

Det råder ingen tvekan om att det inte finns konkurrens och rivalitet på arbetsplatser. Frågan ”Det känns som om du skulle vilja ha mitt jobb, stämmer detta?” kan därmed utgöra en fruktbar öppning för diskussioner kring detta fenomen på interna möten. Ett val kan också vara att söka sig till branscher där konkurrensen och rivaliteten inte dominerar. Konsultarbeten, byråer som inkluderar många individualister samt sälj- och marknadsinriktade arbeten är ett exempel på branscher där konkurrens och rivalitet frodas.

Mihaela SandulescuUtmärkande drag för arbetsplatser där konkurrens och rivalitet har ett minimalt inflytande på är:

* En adekvat organisationsform, som t.ex. hierarkiska organisationer, vilka har mätbara mål och tydliga kriterier för vad det är som krävs för att uppnå en viss position alt. för att försvara en aktuell position.

* Väldefinierade roller för anställda, som kan reducera den frustration och den osäkerhet som konkurrens och rivalitet på arbetsplatser ofta förknippas med.

* Ledare som bejakar anställdas styrkor och olikheter, ser och bekräftar dem.

* Användande av feedback – såväl positiv som negativ – som ett instrument i att skapa ett konstruktivt och tolerant arbetsklimat.

 

Lyssna på podcasten här:

http://html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/2272693/height/360/width/640/theme/legacy/direction/no/autoplay/no/autonext/no/thumbnail/yes/preload/no/no_addthis/no/

 

Gästkrönikör

CoachingGuiden bjuder regelbundet in gästkrönikörer som delar med sig av sin kunskap. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.