Stefan Löfven behöver ett bättre ledarskap

Av Carin Andrén

En hel del medier och experter har lyft fram att Stefan Löfvens erfarenhet som förhandlare kommer att vara avgörande i hans roll som statsminister. Men hans förmåga att bygga en fungerande minoritetsregering kommer inte att avgöras av hans färdigheter som förhandlare utan det blir istället hans kompetens som ledare, menar Kelly Odell, författare till boken Mänskligt ledarskap.

Kelly OdellKompromisser kan leda till att alla blir förlorare
Det kommer inte att saknas förhandlingstillfällen under resans gång för Stefan Löfven eftersom demokratin ofta bygger på kompromisser. Det kan låta bra att man uppnår en kompromiss, men i praktiken bäddar det för ett misslyckande, menar Kelly Odell.

– Kompromisser innebär ofta att någon eller några av parterna har gjort så stora eftergifter att deras väljare känner sig förrådda.

Kompromisser leder oftast till att alla parter förlorar då man utgår ifrån olika utgångspunkter och möts någonstans i mitten där ingen egentligen vill vara. De åtgärder och förändringar som utlovades av politikerna innan valet ”kompromissas ihjäl”. Det som slutligen genomförs har lite eller inget gemensamt med det som en gång utlovades, resonerar han.
– Många miljöpartister känner redan stor besvikelse över de uppgörelser som har gjorts med Socialdemokraterna bara någon vecka efter valet. Både Birger Schlaug och Per Gahrton har uttryckt besvikelse över uppgörelserna om bland annat Förbifart Stockholm och nya JAS-plan. Dessa uppgörelser stämmer inte överens med Miljöpartiets grundvärderingar och går emot flera av deras hjärtefrågor.

Från förhandlarrollen till ledarrollen
Kelly Odell menar att det kan bli svårt för Löfven att skapa ett långsiktigt och hållbart regeringssamarbete som bygger på stort ledarskap istället för på stor förhandlingsvana. Socialdemokraterna är fortfarande inte vana vid att leda i minoritet. Löfvens egen erfarenhet som förhandlare kommer huvudsakligen från hans tid på LO, där han utgick från en mycket stark maktbas. På grund av att både han och partiet saknar erfarenhet av att leda utan formell makt, så är risken överhängande att de faller tillbaka på gamla förhandlingsvanor.

Odell som är författare och lärare inom ledarskap och förhandlingsteknik menar att beslutet att ”dumpa” Vänsterpartiet är ett exempel på skicklig förhandlingsteknik enligt den gamla skolan.
-Löfven vet att Vänsterpartiet kommer att tvingas stödja de flesta av hans frågor i alla fall då det är otänkbart för Vänsterpartiet att samarbeta med de borgerliga partierna. Från ett ledarskapsperspektiv däremot kan både det faktum att han uteslöt Vänsterpartiet från regeringsbildandet och det sätt han gjorde det på vara förödande.

Att leda olika viljor i konstruktivt samarbete
Att hans första handlingskraftiga åtgärd var att ”dumpa” Vänsterpartiet ger också en signal till andra partier som kan tänka sig samarbete med Socialdemokraterna i framtiden, menar Odell. Detta bör väcka oro och misstankar om att han kan vara manipulativ, opålitlig och att han bedömer att ändamålet helgar medlen. Den här typen av förhandlingsteknik har som mål att vinna på andras bekostnad. Han kan ha vunnit något på kort sikt men han bygger inte förtroende och tillit hos de parter som han måste samarbeta med i framtiden, varnar han.

– Om Stefan Löfven vill lyckas i rollen som regeringsbyggare och statsminister måste han överge sitt traditionella förhandlingsperspektiv och istället börja leda landet. Han behöver måla upp en vision av framtiden som är tilltalande för en bred bas av svenskar oavsett deras partitillhörighet. Han behöver övertyga allmänheten om att han företräder Sverige som land och inte bara Socialdemokraterna som parti.

Hur man skaffar sig reellt inflytande
Kelly Odell menar att Stefan Löfven och hans parti behöver demonstrera stor ödmjukhet inför det faktum att de må ha fått flest röster, men inte vunnit förtroendet från majoriteten. Partipolitik är bara ett verktyg eller en mekanism för att uppnå mål och syften. Partipolitik är inte målet i sig.

– Löfven skulle kunna lära sig en hel del om hur han ska leda en minoritetsregering från många av de organisationer där hans gamla fackföreningsmedlemmar arbetar. Hans roll som statsminister är ungefär densamma som många ledare lever med varje dag på sina arbeten.

Likt Löfven så har projektledare i de flesta verksamheter mycket stort ansvar men ofta väldigt lite eller åtminstone otydligt formellt mandat. Samma gäller många mellanchefer i matrisorganisationer. För att lyckas i dessa roller måste de utveckla en förmåga att få med sig människor med olika agendor. De måste förstå drivkrafterna bakom skilda viljor och hitta sätt att alliera olika intressen mot gemensamma mål och syften, trots en brist på formell makt, enligt Odell.
– I denna grogrund hittar man en del av samhällets skickligaste ledare. Ledare som vet att verklig makt och verkligt inflytande kommer inte från titeln utan från människor som väljer att ställa upp för dig.

Behovet av framtidsvisioner
När Per Albin Hansson lanserade folkhemmet på 1920-talet så skapade han en bild som tilltalade stora grupper av människor. Denna vision banade väg för decennier av politiskt styre. Oavsett vad man tycker om politiken bakom visionen om folkhemmet så får man erkänna att den skapade engagemang och kraft till förändring, säger Odell.

– För att vara rättvis mot Löfven och Socialdemokraterna så upplever jag inte att något parti lyckas bättre. Inga av partierna lyckades måla upp en trovärdig och tilltalande bild av ett Sverige som de ville bygga. Istället handlade valet huvudsakligen om ett antal enskilda sakfrågor utan koppling till någon större framtidsvision.

– När jag säger att inget parti lyckades, så är det en sanning med modifikation. Sverigedemokraterna lyckades faktiskt ganska bra med att måla upp en bild av det Sverige som de ville förverkliga. Visserligen är Sverigedemokraternas Sverige osmakligt och stötande för de flesta av oss, men tack vare deras skicklighet att måla upp en vision, kombinerat med de andra partiernas oförmåga att göra det så lyckades de vinna förtroendet hos många väljare.

Vägar till nya lösningar
Odell anser att Stefan Löfven behöver lägga sin förhandlingsteknik på hyllan då den riskerar att göra mer skada än nytta, och bjuda in till ett genuint samtal. Ett samtal där han verkligen lyssnar på de andra partierna, inte i syfte att övertyga, övertala eller manipulera, men med syfte att identifiera partiernas verkliga behov och intressen. Först då kan han hitta vägar för att skapa nya lösningar som är bra för de flesta, om än inte alla. Istället för att ”hästhandla” sig fram i fråga efter fråga behöver han få med sig svenska folket. Om han vill vara effektiv som statsminister i en svag minoritetsregering så måste han få med sig sina politiska motståndare i stället för att manövrera bort dem. Självklart blir detta inte lätt, men det är hans enda alternativ, avslutar Kelly Odell.

Gästkrönikör

CoachingGuiden bjuder regelbundet in gästkrönikörer som delar med sig av sin kunskap. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.